Önemli Bilgiler

Günümüz yaşamı, beslenmemizi de önemli ölçüde değiştirmiştir. Artık eskisi gibi doğal yetişen sebze ve meyveleri veya çayır-çimenlerde beslenen hayvanlardan elde edilen besinleri, işlenmeden ve taze olarak yiyemiyoruz. Bunun yerine ileri besin teknolojileri kullanılarak elde edilen gıdaları, işlenmiş ve bekletilmiş ürünleri tüketmekteyiz. Ayrıca pişirme, ışıkta veya açıkta bırakma ve bekletilme ile gıdalardaki vitaminlerin çoğunun kaybolduğunu biliyoruz.Tüm bu nedenlerden ötürü, artık çağdaş şehir toplumlarının bireyleri bebeklikten itibaren vitamin takviyeleri kullanmaya başlamıştır.

Multivitamin şuruplar genelde sınırlı sayıda vitamin içermekte, mineral ise genellikle içermemektedir. Çok çeşitli vitamin ve mineral kombinasyonu içermesi hem şurubun tadını bozmakta hem de bu tür şurupların içerik, stabilite ve biyoyararlanım analizlerini zorlaştırmaktadır.

Bir ülkede ruhsatlı bulunan ilaçlar, reçeteli ve reçetesiz olmak üzere ik sınıfa ayrılmaktadır. OTC, reçetesiz alınabilecek ilaç sınıfına girmektedir.

Dengesiz beslenme, alkol problemi, sigara kullanımı,bazı ilaçların yan etkisi, yaşlanma, stres,yeterince hayvansal gıda, balık, kırmızı et, yeşil sebze tüketmemek,böbrek, bağırsak sorunları gibi iç rahatsızlıklar gibi durumlar vitamin eksikliğine neden olabilir.

Vitamin ve mineral şurupları dört mevsim kullanıma uygundur.

Good Manufacturing Practices (GMP), dilimizde İyi Üretim Uygulamaları anlamına gelmektedir. Ürünlerin iç ve dış kaynaklar tarafından kirlenmesini engellemek veya minimum seviyeye indirmek için , üretim şartlarına uygun koruyucu önlemleri içerir. Bu süreç hammadde işleme, üretim, paketleme, depolama ve dağıtım gibi birçok teknik dizinin birbirini takibi ile ürünlerde maksimum kalite elde etmeyi amaçlar.
Markalarımız